WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia należności.

Oferta Kancelarii obejmuje w szczególności:

* bieżące monitorowanie należności Klienta,

* postępowanie przedsądowe zmierzające do odzyskania należności w możliwie jak najkrótszym okresie działania, zmierzające do polubownego rozwiązania sporu,

* reprezentację Klientów w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego,

* reprezentację Klientów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, także upadłości konsumenckie.