64-100 Leszno
ul. Sokoła 10/1

Oferta

BIEŻĄCA OBSŁUGA FIRM

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla firm i osób fizycznych .
Oferta skierowana do firm obejmuje stałą obsługę prawną poprzez kontakt telefoniczny i mailowy z Klientem

 • udzielanie bieżących porad i konsultacji:
 • przygotowywanie opinii prawnych;
 • opiniowanie umów;
 • sprawdzanie wiarygodności biznesowej kontrahentów;
 • weryfikacja obowiązujących dokumentów i regulaminów
 • doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego
 • udział w spotkaniach z kontrahentami;
 • udział w negocjacjach i organizowanie szkoleń;
 • przygotowanie opinii prawnych, projektów umów, wzorów dokumentów
 • obsługa walnych zgromadzeń w spółkach prawa handlowego

WINDYKACJA – DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia należności w tym w
szczególności:

 • bieżące monitorowanie należności Klienta
 • postępowanie przedsądowe zmierzające do odzyskania należności w możliwie jak najkrótszym okresie działania zmierzające do polubownego rozwiązania sporu;
 • reprezentacja Klientów w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH
KLIENCI INDYWIDUALNI

Udzielamy porad prawnych klientom indywidualnym, w szczególności w zakresie:

 • prawa cywilnego
 • prawa handlowego
 • prawa pracy
 • prawa bankowego
 • postępowania sądowego i egzekucyjnego