OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Oferta skierowana do firm obejmuje stałą obsługę prawną poprzez kontakt telefoniczny i mailowy z Klientem oraz w miarę potrzeby spotkania osobiste, także w siedzibie firmy.

Oferta Kancelarii obejmuje w szczególności:

* udzielanie bieżących porad i konsultacji,

* opiniowanie umów,

* sprawdzanie wiarygodności biznesowej kontrahentów,

* weryfikację obowiązujących dokumentów i regulaminów,

* doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego,

* udział w spotkaniach z kontrahentami,

* udział w negocjacjach i organizowanie szkoleń,

* przygotowanie opinii prawnych, projektów umów, wzorów dokumentów,

* obsługę walnych zgromadzeń w spółkach prawa handlowego.