OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla firm i osób fizycznych. Oferta skierowana do firm obejmuje stałą obsługę prawną poprzez kontakt telefoniczny i mailowy z Klientem

* udzielanie bieżących porad i konsultacji,
* przygotowywanie opinii prawnych,
* opiniowanie umów,
* sprawdzanie wiarygodności biznesowej kontrahentów,
* weryfikacja obowiązujących dokumentów i regulaminów,
* doradztwo we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego,
* udział w spotkaniach z kontrahentami,
* udział w negocjacjach i organizowanie szkoleń,
* przygotowanie opinii prawnych, projektów umów, wzorów dokumentów,
* obsługa walnych zgromadzeń w spółkach prawa handlowego.