ADAM KOSTECKI – Kancelaria Radcy Prawnego

Korespondencja z sądu

Sąd winien sprawdzać adres podsądnego przed wysłaniem pisma. Przesłanie na niewłaściwe dane skutkuje nieważnością doręczenia.
To korzystne dla podsądnych orzeczenie Sądu Najwyższego.
Zapraszamy do dalszej części artykułu:
https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/303149963-Korespondencja-z-sadu-nie-moze-trafiac-na-niewlasciwy-adres.html?fbclid=IwAR337IOXUgUg_XUv1GhPkFbyyHWXsFjzKFmQzbquIOB7BUSnSj6FewvajAE